Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
dreams96
dreams96
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaeternaljourney eternaljourney
dreams96
dreams96

#1 miłość

Czujesz ucisk w żołądku, ale jednocześnie jest ci lekko. Policzki bolą od ciągłego uśmiechania się i ludzie myślą, że ci odbiło.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
dreams96
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
dreams96
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackcat blackcat
dreams96
dreams96
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viasomebunny somebunny
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania.
dreams96
dreams96
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaeternaljourney eternaljourney
dreams96
dreams96

#1 miłość

Czujesz ucisk w żołądku, ale jednocześnie jest ci lekko. Policzki bolą od ciągłego uśmiechania się i ludzie myślą, że ci odbiło.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
dreams96
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
dreams96
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackcat blackcat
dreams96
dreams96

#1 miłość

Czujesz ucisk w żołądku, ale jednocześnie jest ci lekko. Policzki bolą od ciągłego uśmiechania się i ludzie myślą, że ci odbiło.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
dreams96
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
dreams96
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl